สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ผลผ่าตัด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

21 มกราคม 2564, 21:11น.


          ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัด รักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น          คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัด เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ ทั้งนี้ คณะ แพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน          สำนักพระราชวัง

ข่าวทั้งหมด