จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วย 92 คน สะสมเกือบ 5,000 คน

21 มกราคม 2564, 09:11น.


         ศูนย์โควิด-19 จ.สมุทรสาคร รายงานตัวเลขข้อมูลเมื่อช่วงเวลา 17.00 น.วันที่ 20 ม.ค.64 1.ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 92 คน-การค้นหาเชิงรุก 29 คน เป็นคนไทยจำนวน 3 คน แรงงานต่างด้าว 26 คน-ผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 63 คน เป็นคนไทย 19 คน และแรงงานต่างด้าว 44 คน-ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 4,921 คน2.ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 137 คน แรงงานต่างด้าว 194 คน และเฝ้าสังเกตอาการอีก 1,332 คน3.รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 725 คน และต่างด้าว 231 คน4.ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อ สามารถให้กลับบ้านได้รวม 2,301 คน เป็นคนไทย 182 คน และคนต่างด้าวรวม 2,119 คน CR:ศูนย์โควิด-19 จ.สมุทรสาคร 

ข่าวทั้งหมด