คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ย้ำต้องเลือกวัคซีนโควิดที่ปลอดภัยที่สุด

19 มกราคม 2564, 12:06น.


          ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หลังจากบางประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีน  โดยขณะนี้ทั่วโลกมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากข้อมูลของหลายเดือนก่อน โรคต้องใช้เวลาระบาดหลายสัปดาห์ กว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มแตะหลักล้านคน  แต่ขณะนี้ทุกๆ 3 วัน จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มแตะ 1,000,000 คน และยังพบว่าบางวัน มีผู้ติดเชื้อถึง 1,000,000 คน ภายในวันเดียว ส่วนอัตราการเสียชีวิต เฉลี่ยวันละ 10,000 คน ซึ่งในบางประเทศเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังเร็วเกินไปที่จะติดตามผลว่าวัคซีนได้ผลหรือไม่ 


          ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย  มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม เนื่องจากเป็นการตรวจเชิกรุก ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งถือว่ายิ่งพบเยอะยิ่งดี แต่ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ อัตราการติดเชื้อในประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุก แต่เป็นการติดแบบไม่รู้แหล่งที่มาของการระบาด 


          ส่วนการเลือกวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาใช้  นพ.ประสิทธิ์ ระบุว่า การเลือกวัคซีนไม่จำเป็นต้องเลือกที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 10 แต่ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงคือ ความปลอดภัยของวัคซีน ต้องไม่มีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน  ต้องมีวิธีการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การควบคุมโรคทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


          ส่วนกรณีผู้รับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ แล้วเสียชีวิต 23 ราย หลังจากฉีดไปแล้ว 25,000 คน ถือเป็นตัวเลขสำคัญที่ต้องไปสอบสวนว่า การเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ฉีดไปหรือไม่   นอกจากนี้ การกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นเรื่องปกติ แต่การกลายพันธุ์อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตวัคซีนโควิด-19 เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ต้องมีการปรับปรุงทุกปี เพราะเชื้อมีการกลายพันธุ์


... 
ข่าวทั้งหมด