'นพ.ประสิทธิ์' แถลงยืนยัน พบผู้ติดเชื้อโควิดใน รพ.ศิริราช 6 คน

19 มกราคม 2564, 11:15น.


          ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลศิริราช โดยผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรที่ปฎิบัติงานในส่วนสนับสนุน ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดเชื้อมาจากชุมชนที่พักอาศัย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง 4 คน ปรากฏว่าพบการติดเชื้อ 3 คน จึงรับตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมด พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที พร้อมทั้งตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ จำนวน 50 คน พบติดเชื้ออีก 2 คน จึงรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล ส่วนอีก 48 คน ให้งดการปฏิบัติงาน และกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อทั้ง 6 คน ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  


          นอกจากนี้ ยังตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 20 คน ที่ไม่มีอาการ ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ และตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีอาการ จำนวน 4 คน โดยแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนบุคลากรผู้สัมผัสอื่นๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 44 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ NP swab และกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนด


          ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ทำความสะอาดตึกอดุลยเดชวิกรม ซึ่งเป็นตึกที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่  ซึ่งตึกนี้ไม่ได้เป็นตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง ราวบันได ลิฟต์และปุ่มลิฟต์ และมือจับประตูทุกชั้น รวมทั้งมีมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านได้ (work from home) แต่ยังคงมาตรฐานระดับสูงในการรักษา จึงขอให้ผู้มารับบริการและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช


          เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้


1. สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล


2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล


3. ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที


 ...
ข่าวทั้งหมด