ศิริราชแจงพบผู้ติดเชื้อ 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่เอกสาร ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

19 มกราคม 2564, 10:59น.


          ความคืบหน้ากรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นริศ กิจรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์และไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากคนไข้


          สำหรับผู้ติดเชื้อรายนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเอกสาร และติดเชื้อจากชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ตรวจชิ้นเนื้อทางการแพทย์ และส่วนรับ-ส่งร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิต ไม่ใช่ตึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจึงขอให้ผู้มารับบริการมั่นใจได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย รวมทั้งโรงพยาบาลศิริราชมีมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างดี  


          ส่วนการติดเชื้อเบื้องต้น 4 คน ได้รับไว้ในโรงพยาบาลแล้วและผู้มีเสี่ยงต่ำ 60 คน ที่เข้าสู่กระบวนการกักกันโรคแล้ว ส่วนรายละเอียดต้องรอ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงอีกครั้ง  


....


 
ข่าวทั้งหมด