ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 08.30 น. วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

19 มกราคม 2564, 08:02น.


ครม.ประชุมเยียวยาทั่วไทย 30 ล้านคน          การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (19 ม.ค.) กระทรวงการคลังจะเสนออนุมัติจ่ายเยียวยา 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน 30 ล้านคน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ถือสวัสดิการของรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน โดยให้เพิ่มเติมจากเดือนละ 200 บาท 300 บาท ให้เป็น 3,500 บาท โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน          อีกกลุ่มคือให้แจกเงินกับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งจำนวน 15 ล้านคน และโครงการเที่ยวด้วยกัน 1 ล้าน 5 แสนคน รวมกันประมาณ 16 ล้าน 5 แสนคน โดยคลังจะเป็นผู้คัดกรองว่า ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และต้องมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกินกี่แสนบาท หากผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อ คลังจะส่งข้อความไปให้ผู้ผ่านการพิจารณากดยอมรับสิทธิได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยที่ไม่ต้องมาลงทะเบียนเช่นกัน          สำหรับผู้ที่ตกหล่นจาก 2 กลุ่มแรก กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ที่จะเปิดตัวเป็นทางการในวันที่แถลงข่าว ซึ่งคาดว่าจะเหลือผู้ตกหล่นมาลงทะเบียนจำนวนไม่มาก          และในส่วนของเงินที่ได้ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครม. จะพิจารณาว่าจะให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ทันที หรือ เป็นเงินที่อยู่ในระบบเป๋าตังค์เพื่อไปซื้อสินค้าในร้านค้าต่างๆ โดยที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้          คาดว่าโครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับ 1 ล้านสิทธิ์ในวันที่ 20 มกราคม ขณะที่โครงการเราชนะ ได้วางแผนจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แรงงานร้องเยียวยา 5 พัน 3 เดือน          เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและองค์กรภาคี นำโดยนายเซี๊ย จำปาทอง ตัวแทนเครือข่าย และผู้ได้รับผลกระทบด้านแรงงานจากโควิด-19 ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินช่วยเหลือ โดยระบุว่าเงินเยียวยาแรงงานต้องได้ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพราะเป็นเงินภาษีจากประชาชนทำไมต้องลงทะเบียนก่อน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สองส่งผลต่อการจ้างงานและชีวิตของแรงงาน แม้รัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยาจำนวน 3,500 บาท ก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทั้งยังมีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยาก ทางเครือข่ายจึงเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือนแก่แรงงานทุกประเภทอย่างถ้วนหน้า ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ และเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อเปิดโอกาสให้มีการชุมนุมได้ เพราะที่ผ่านมาไม่พบการแพร่เชื้อจากการชุมนุม แต่มาจากการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายศึกษาธิการเสนอให้อนุบาล-ประถมเปิดเรียนก่อน          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงฯ ไม่นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มาพิจารณาในการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โดยให้นักเรียนเข้าสอบตามความสมัครใจ และจากการที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่งจึงจะมีการพิจารณาร่วมกันว่าจะสามารถเปิดเรียนเฉพาะเด็กอนุบาล และประถมศึกษาได้หรือไม่ เพราะเด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน โดยจะเสนอ ศบค.ชุดเล็กพิจารณาและยังยืนยันที่จะเปิดเรียนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ไทยเตรียมพร้อมเจ้าภาพเอเปก 2565          เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี พ.ศ. 2565 ที่จะจัดขึ้น ในช่วงปลายปี และเป็นการประชุมแบบ พบหน้ากันเต็มรูปแบบ (physical meeting) ครั้งแรกหลังจากปี พ.ศ. 2561 ที่ปาปัวนิวกินี (ปี พ.ศ. 2562 ชิลีต้องยกเลิกการประชุมไปเนื่องจาก เกิดเหตุการณ์จลาจลในประเทศ และปี 2563-2564 มาเลเซียและนิวซีแลนด์จัดการประชุมทางไกลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19)          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี พ.ศ. 2565 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนกรรมการ จะมีรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ พร้อมกรรมการจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการอีก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสารัตถะ 2.ด้านพิธีการและอำนวยการ 3.ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการจราจร และ 4.ด้านประชาสัมพันธ์...

ข่าวทั้งหมด