ผอ.กองระบาดวิทยา ย้ำคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง รอผลตรวจ ควรอยู่บ้าน

14 มกราคม 2564, 16:54น.          ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเด็กเล็กพบในกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัด นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากจุดแรกที่พบการระบาดระลอกสองที่ จ.สมุทรสาคร ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต่อมาพบการติดเชื้อกระจายไปยังผู้สัมผัสกลุ่มอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นการระบาดในครอบครัวและสถานประกอบการ เป็นลักษณะที่ ผู้ใหญ่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อและไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ และนำเชื้อกลับมาแพร่ต่อให้คนในครอบครัว  จุดหลักที่ต้องรีบช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายไปยังครอบครัวอื่นๆ คือ ลดการเดินทาง เพราะการเดินทาง เราไม่รู้ว่าใครติดเชื้ออยู่บ้าง ย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง          ทีมสอบสวนโรคพบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายคือคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงและรอผลการตรวจ แต่ไม่ยอมกักตัว ยังเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา ขอย้ำว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ ควรจะรอผลการตรวจ ไม่ควรออกนอกบ้าน ไม่ออกเดินทางไปในที่ชุมชนในที่สาธารณะหรือเดินทางข้ามจังหวัด วิธีที่ดีที่สุด ย้ำว่า ต้องอยู่ในบ้านของตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย รักษาสุขภาพของตัวเอง ป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัสในบ้าน เว้นระยะห่างจากคนในบ้าน จนกว่าผลตรวจจะออกมาครบ 2 ครั้ง  หรือ 14 วัน จึงจะมั่นใจได้   แฟ้มภาพ  
 

ข่าวทั้งหมด