ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 08.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

14 มกราคม 2564, 08:55น.ตลาด จุดเสี่ยงติดเชื้อสำคัญในกทม. ย้ำพวกเสี่ยงสูงมีมากกว่า 2,000 คน                นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ชี้แจงการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-การระบาดรอบใหม่ในกรุงเทพฯ มีความต่างจากรอบแรก เปรียบเทียบกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยในรอบสองยังไม่สูงพีคเท่ากับรอบแรก ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนและเฝ้าระวังโรค (PUI) ไม่ต่ำ ก็แสดงให้เห็นว่าระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ยังตรวจจับได้ดี ภาพรวมถือว่าคงตัว แต่ไม่สามารถวางใจได้ ต้องดำเนินการเฝ้าระวังเข้มข้นในทุกจุดต่อไป-ผู้ป่วยรอบแรก ติดเชื้อไม่มีอาการร้อยละ 29 ส่วนรอบสองสูงถึงร้อยละ 49-จุดเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพฯคือตลาด เพราะเชื่อมโยงกับพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าจากสมุทรสาครมา สำรวจไปแล้ว 117 แห่ง ตั้งเป้าว่าผู้ค้าทุกรายมาจากตลาดเสี่ยง ต้องตรวจหาเชื้อทางน้ำลาย ปัจจุบันตรวจไปแล้วราว 12,000 คน พบผู้ป่วย 14 คน สัปดาห์นี้จะเก็บเพิ่มอีก 18,000 คน ให้ครอบคลุมทั้งหมด-สุ่มสำรวจและตรวจกลุ่มแรงงานข้ามชาติในโรงงานต่างๆ เพิ่มขึ้น-พบการติดเชื้อในสถานบันเทิง  ย่านปิ่นเกล้า ธนบุรี และบางนา-จุดที่สำคัญ คือ เริ่มพบประปรายในครอบครัว หน่วยงานและองค์กร แต่พบต่อเนื่อง-ย้ำมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติในสถานประกอบอย่างเข้มข้น ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตรวจจับและยุติการระบาดให้เร็ว-สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องได้รับการกักตัว 14 วัน เพื่อไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น          มาตรการที่สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปแล้ว1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ได้เฝ้าระวังเข้มข้น ทั้งในชุมชนและต่างด้าว2.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย ต้องติดตาม 100% ขณะนี้มีมากกว่า 2,000 คน3.จัดทำซิงเกิ้ลแพลนในการสอบสวนโรค โดยเฉพาะการระบาดขนาดใหญ่หรือพบผู้ป่วยข้ามเขต ไม่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ          การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(อีโอซี) กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาข้อมูลของผู้ป่วยจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563-12 ม.ค. 2564 จากจำนวนผู้ป่วยที่ทราบประวัติทั้งหมด 4,048 คน พบว่า-อันดับ 1 มีผู้ป่วยที่มาจากการค้นหาเชิงรุก ร้อยละ  44.38-อันดับ 2 แรงงานต่างชาติร้อยละ 39.76-อันดับ 3 จากสถานที่ชุมชน ตลาด ร้อยละ 39.69          รองลงมา เป็นการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ผู้ป่วยที่เคยติดแล้วและนำเชื้อมาติดกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด) ร้อยละ 10.63  สถานบันเทิง ร้อยละ  3.74 บ่อนการพนัน ร้อยละ 2.98  สัมผัสบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 1.92  สนามชนไก่ ร้อยละ 1.18  ร้านอาหาร  ร้อยละ 0.76 และสถานที่แออัด ร้อยละ 0.63          การเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เบื้องต้นกทม.เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อยในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 500-600 เตียง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียงศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 4 เตรียมเปิดรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการกักตัว
          ศูนย์ห่วงใยคนสาคร เทศบาล ต.นาดี จ.สมุทรสาคร พร้อมรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เข้ารับการกักสังเกตอาการ และรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุขในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค.2564  นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จำนวน 350 เตียง เพื่อดูความพร้อมของสถานที่ซึ่งตอนนี้มีความพร้อมร้อยละ 90  แล้ว ทั้งเตียง เครื่องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร สถานที่พักผ่อน รวมทั้งระบบน้ำและระบบกำจัดของเสีย โดยเป้าหมายของผู้ที่เข้ากักตัวเพื่อรอดูอาการคือแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีสถานที่กักตัวและบริการชุมชนพื้นที่รอบๆ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เน้นย้ำให้ประชาชนรอบๆศูนย์ห่วงใยคนสาครมั่นใจว่าระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ เป็นไปตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง ไม่มีการต่อท่อตรงลงสู่ชุมชนแน่นอน 


CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรสาคร‘อนุทิน’ ตรวจสถานการณ์ระบาดชายแดนแม่สอด          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง จะลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์โควิด-19 ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก คาดว่า จะมีการปรับแผนการปฏิบัติและมาตรการการรองรับคนไทยจากบ่อนการพนันฝั่งเมียนมาอีกครั้ง           เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอ.แม่สอด ได้รับตัวคนไทยกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานชายและหญิงที่ทำงานในกาสิโนฝั่งเมียวดี เมียนมา ที่ได้เดินทางข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา ขึ้นฝั่งแม่สอด จ.ตาก เป็นกลุ่มที่ 4 จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดขึ้นรถลำเลียงพลของทางราชการจำนวน 2 คัน ออกเดินทางจากแนวชายแดนแม่สอดส่งเข้าจุดรับตัวภายในสถานที่กักกันแห่งรัฐระดับจังหวัดตาก หรือ Local Quarantine ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มในการเคลื่อนย้ายคนไทยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้

          เมื่อขบวนรถลำเลียงคนไทยทั้ง 50 คนเดินทางมาถึง Local Quarantine ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในรถลำเลียงพลและรถในขบวนทุกคัน รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณกระเป๋าสัมภาระของคนไทยทั้ง 50 คน พร้อมนำตัวคนไทยทั้งหมดเข้าเซฟตี้โซน แยกกลุ่มชายและหญิง ก่อนอธิบายกฎระเบียบข้อปฏิบัติของผู้กักตัวทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวดตลอดการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

          จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวคนไทยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าทำการตรวจสารคัดหลั่งและตรวจเอกซเรย์ปอดโดยรถตรวจโมบายเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่สอด โดยไม่อนุญาตผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างเด็ดขาดเชียงใหม่ พบผู้ป่วย 3 คนในครอบครัว มีประวัติไปสถานบันเทิง

          นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดเชียงใหม่ รอบใหม่ว่า มีผู้ป่วยสะสม 23 คน ผู้ป่วยทุกคนอาการดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการระบาดในระลอกนี้ เกิดขึ้นในสถานบันเทิง ในจ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนม.ค.2564 ทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ค้นหาและตรวจหาเชื้อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำไปแล้ว 6,042 คน         ผลการสอบสวนโรคการระบาดในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 คน ได้แก่ รายที่ 65 (ลูกสาว) รายที่ 68 (แม่) และ รายที่  69 (พ่อ) พบว่าทั้ง 3 คน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่พักรักษาตัวที่บ้านพักของตนเอง โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มมีอาการ ผู้ติดเชื้อมีการเดินทางออกไปนอกบ้านบางครั้ง ซึ่งทีมสอบสวนโรคได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่เดินทางไปเพียง 5-10 นาที และสวมหน้ากากอนามัยตลอดผลการสอบสวนโรค พบว่า ลูกสาวและพ่อ น่าจะติดเชื้อจากแม่ ซึ่งไทม์ไลน์ของแม่-คืน 27 ธ.ค.2563 มีประวัติเดินทางไปร่วมงานแต่งงาน และเดินทางไปสถานบันเทิงร้าน White House-31 ธ.ค.2563 มีอาการป่วย-รอผลตรวจผู้สัมผัสที่ร้านและพนักงานในร้าน จำนวน 48 คน-ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงในกลุ่มอื่นอีก 15 คน ผลเป็นลบ 13 คน รอผล 2 คน-กลุ่มเสี่ยงต่ำอีก 7 คน ผลลบ 5 คน รอผล 2 คนCR:สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ จ.ระยอง พบ ด.ญ.-ด.ช.ป่วยติดเชื้อ          นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 12 คน เป็นคนไทยทั้งหมด มีเด็กหญิง 6 ขวบ และ เด็กชายอายุ 9 ขวบ ติดเชื้อรวมอยู่ด้วย  โดยติดเชื้อมาจากครอบครัว          นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อมาจากโรงเบียร์ป๋าแดง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 คน เป็นพนักงาน            เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งตรวจคัดกรองและหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม   
 

ข่าวทั้งหมด