โมเดอร์นาของสหรัฐฯ ยื่นขออนุญาตผลิตวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯและกลุ่มอียู

30 พฤศจิกายน 2563, 21:21น.


          บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ของสหรัฐฯเปิดเผยว่าบริษัทฯได้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบทั้งในสหรัฐฯและกลุ่มสหภาพยุโรป(อียู)เพื่อขออนุญาตผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชื่อว่า mRNA สำหรับใช้ป้องกันโรคให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด          โดยหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบทั้งจากสหรัฐฯและกลุ่มอียูจะพิจารณาข้อมูลผลการทดลองวัคซีนของบริษัทฯประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสินใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากพอที่จะอนุญาตให้บริษัทฯทำการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในสหรัฐฯและในกลุ่มอียูในกรณีฉุกเฉินหรือไม่ แม้ว่าการวิจัยในเฟสที่ 3 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังอยู่ในช่วงท้ายๆของการวิจัย แต่ผลการศึกษาทางคลินิก พบว่า วัคซีนของโมเดอร์นามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงร้อยละ 94.1 ก่อนหน้านี้ บริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐฯได้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบของสหรัฐฯเพื่อขออนุญาตผลิตวัคซีนเช่นกัน          ส่วนในสหราชอาณาจักร หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลการวิจัยวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ และวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา ซึ่งวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หลังทั้งสองกลุ่มยื่นเรื่องขออนุมัติทำการผลิตวัคซีนป้องกันโรคในกรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกัน โมเดอร์นา คาดว่าจะยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรในเร็วๆนี้เพื่อขออนุญาตผลิตวัคซีนเช่นกัน          ทั้งนี้โมเดอร์นาใช้อาสาสมัคร 30,000 คน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งผลการทดลอง ชี้ว่า วัคซีนของโมเดอร์นาใช้ป้องกันโรคได้ดีเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบราคา วัคซีนของแอสตราเซเนกา มีราคาถูกกว่า คือขายในราคาโดสละ 3 ปอนด์ (121 บาท) ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์ขายในราคาโดสละ 15 ปอนด์(606 บาท) ขณะที่วัคซีนของโมเดอร์นาขายในราคาโดสละ 25 ปอนด์(1,010 บาท) ในเรื่องประสิทธิภาพ วัคซีนของแอสตราเซเนกา มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ระหว่างร้อยละ 62-90 หรือ ต่ำกว่าวัคซีนของไฟเซอร์(ร้อยละ 95)และโมเดอร์นา(ร้อยละ 94.1) แต่วัคซีนของแอสตราเซเนกา สะดวกในการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆมากกว่าวัคซีนอีก 2 ตัว เนื่องจาก สามารถจัดเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นทั่วไปที่ใช้ในบ้าน ไม่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำมากๆ ต่างจากวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาCr: BBC

ข่าวทั้งหมด