จีนพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-19 กับทั่วโลก

22 พฤศจิกายน 2563, 11:20น.


          ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนเปิดเผยว่า จีนพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในระดับโลกและเรียกร้องให้มีการประสานงานระหว่างประเทศที่ดีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง          บริษัทยาและศูนย์วิจัยหลายแห่งทั่วโลกกำลังมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในขั้นตอนทดสอบกับอาสาสมัครจำนวนมาก เฉพาะในประเทศจีนเอง มีการพัฒนาวัคซีน 5 รายที่อยู่ระหว่างการทดลองระยะที่ 3 ซึ่งประธานาธิบดีจีน กล่าวในระหว่างการประชุมทางไกลของการประชุมสุดยอดกลุ่มจี20 ว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการจำหน่ายวัคซีน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธะสัญญาเรื่องการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนการทำงานอย่างหนักเพื่อให้วัคซีนเป็นสิ่งสาธารณะที่พลเมืองของทุกประเทศสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้มีการประสานนโยบายระหว่างประเทศที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเดินทางทั่วโลก ด้วยการสร้างกลไกที่จะทำให้ผลการทดสอบโควิด-19 ของนักเดินทางได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านรหัสสุขภาพดิจิทัล....

ข่าวทั้งหมด