คลังเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม 'เบอร์โทรอันตราย หลอกโอนเงินสู้โควิด'

21 พฤศจิกายน 2563, 08:36น.


          ตามที่ได้ปรากฏข่าวที่มีการส่งต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีมิจฉาชีพใช้หมายเลขโทรศัพท์ 082-946-4808 ติดต่อและแจ้งว่าจะโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู้โควิด-19 จากรัฐบาลเข้าบัญชีให้ประชาชนคนละ 2,000 บาท พร้อมสอบถามข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชี จากนั้นจะหลอกขโมยเงินจากบัญชีของผู้หลงเชื่อไปจนหมด          นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข่าวนี้แล้วและพบว่าไม่เป็นความจริง          -หมายเลขโทรศัพท์นี้ไม่สามารถติดต่อได้จริง          -เป็นข่าวปลอม (Fake News) ที่เคยมีการส่งต่อเมื่อปี 2562          -เนื้อข่าวถูกดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์มาแล้วหลายครั้งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้างความสับสนต่อสังคม เช่น อ้างถึงการโอนเงินเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง และล่าสุดคือการอ้างถึงการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู้โควิด-19          -กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชีจากประชาชน          จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูล โดยสามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”...ทีมโฆษกกระทรวงการคลัง

ข่าวทั้งหมด