อ็อกซฟอร์ดให้ไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนโควิด-19 ป้อนตลาดอาเซียน

18 ตุลาคม 2563, 14:24น.


          ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆของโลก หลังมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 โดยใช้โรงงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพื่อแจกจ่ายไปยังตลาดอาเซียน          น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) การผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ซึ่งมีการทดลองกับมนุษย์แล้ว โดยจะใช้โรงงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นฐานการผลิตวัคซีนและทางมหาวิทยาลัยยังให้สิทธิประเทศไทยในการจัดจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย          ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการสาธารณสุข มีความสามารถที่จะใช้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมีความสำคัญต่อประชากรโลก และจะทำให้คนไทยได้รับวัคซีนในลำดับต้นๆของโลก นอกจากนี้ ยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย          น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้เตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการจองล่วงหน้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ได้วัคซีนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ....

ข่าวทั้งหมด