มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 7 คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

18 ตุลาคม 2563, 11:16น.


          ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563          ผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน เป็นคนไทย 2 คน เบลเยียม 1 คน เมียนมา 4 คน          สำหรับผู้ป่วยใหม่ในวันนี้มาจากสวีเดน          เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 11 ตุลาคม เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน เข้าพักในสถานที่กักตัวในกรุงเทพฯ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ตุลาคม (Day 4) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.วชิรพยาบาลมาจากสหราชอาณาจักร           เดินทางถึงไทยวันที่ 12 ตุลาคม เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 39 ปี อาชีพนักธุรกิจ เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จ.สมุทรปราการ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ตุลาคม (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการมาจากเบลเยียม          เดินทางถึงไทยวันที่ 12 ตุลาคม เป็นเพศชาย สัญชาติเบลเยียม อายุ 54 ปี อาชีพช่างเทคนิค เข้าพักในสถานที่กักตัว จ.สมุทรปราการ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ตุลาคม (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชนมาจากเมียนมา          เดินทางผ่านด่านบก ไม่ได้เข้าสถานกักกันในประเทศ เป็นเพศชาย สัญชาติเมียนมา อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ตรวจครั้งแรก วันที่ 16 ตุลาคม ผลพบเชื้อไม่มีอาการส่งไปรักษาตัวที่สถานกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการในประเทศเมียนมาในประเทศ          ผู้ป่วยลำดับที่ 5-7 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า (ไม่ได้เดินทางออกนอก อ.แม่สอด จ.ตาก) โดยเป็นเด็กชาย อายุ 1 ปี สัญชาติเมียนมา, เพศหญิง อายุ 10 ปี สัญชาติเมียนมา และเพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา (มารดาและบุตร) ตรวจครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก          รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,686 คน          หายป่วยกลับบ้านได้ 3 คนรวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,481 คน          เสียชีวิตสะสม 59 ราย...ข่าวทั้งหมด