จังหวัดตากปิดด่านชายแดนตลอดแนวจนถึงวันที่ 25 ต.ค.เพื่อสกัดโควิด-19

18 ตุลาคม 2563, 11:09น.


          จังหวัดตาก ระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว          นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมามีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการพบผู้ป่วยชาวเมียนมาใน อ.แม่สอดอีก 5 คน จึงให้ระงับการนำเข้า–ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ (18 ต.ค.63) เวลา 15.00 น. ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ข่าวทั้งหมด