ศรีลังกาส่งคืนขยะอันตราย 260 ตันกลับไปยังอังกฤษ

27 กันยายน 2563, 20:48น.


          ศรีลังกา ส่งกลับขยะอันตรายไปยังอังกฤษเนื่องจากเป็นลำเลียงเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ควบคุมการขนส่งวัตถุอันตราย



          ศุลกากรศรีลังกา เปิดเผยว่า ตู้คอนเทนเนอร์ 21 ตู้บรรจุขยะมากถึง 260 ตันเดินทางมาถึงท่าเรือหลักของโคลัมโบระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 และเรือลำแรกที่นำขยะอันตรายเหล่านี้ส่งกลับไปยังอังกฤษ ออกเดินทางแล้วเมื่อวานนี้ (26 ก.ย.) ขณะที่สำนักงานมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่นำขยะนี้เข้ามาในประเทศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปด้วย



         โดยส่วนหนึ่งของขยะที่ส่งกลับไปเป็นขยะจากโรงพยาบาล อาทิ ผ้าพันแผล นอกจากนี้ยังมีตู้คอนเทนเนอร์อีก 242 ตู้ที่มาจากสหราชอาณาจักรซึ่งภายในคือขยะอันตรายที่ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือเดียวกัน และที่เขตการค้าเสรีนอกเมืองหลวง โดยถูกลำเลียงมาทางเรือถึงศรีลังกาในปี 2560 และ 2561 รัฐบาลกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จัดส่งเพื่อให้นำขยะเหล่านี้ออกไปจากประเทศ



          ทั้งนี้ศรีลังกามีการสอบสวนเกี่ยวกับขยะอันตรายที่มีการนำเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเกือบ 3,000 ตัน และได้ทยอยส่งคืนไปยังอินเดียกับดูไบแล้วประมาณ 180 ตันในปี 2560 และ 2561



.....

ข่าวทั้งหมด