ผลวิจัย ชี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้ไม่ว่าจะมีอาการป่วยหรือไม่

07 สิงหาคม 2563, 08:06น.


          คณะนักวิจัยจากเกาหลีใต้ เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพบว่าผู้ที่ติดเชื้อจะมีระดับของเชื้อโรคในจมูก คอ และปอดที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่แสดงอาการหรือไม่          บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เจเอเอ็มเอ หรือ JAMA (The Journal of the American Medical Association) ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (American Medical Association) เป็นหลักฐานทางชีววิทยาที่สำคัญในการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการสามารถแพร่กระจายโควิด-19 ได้          โดยทีมนักวิจัยที่นำโดยนายลี ซึงแจ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ซุนชอนฮยัง ได้วิเคราะห์การตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วย 303 คนที่ถูกแยกกักตัวอยู่ที่เมืองโชนันในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคมถึง 26 มีนาคม ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ- พบการติดเชื้อที่จมูก คอ และปอด ไม่ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะมีอาการหรือไม่- ร้อยละ 30 ของกลุ่มผู้ที่ไม่แสดงอาการ จะไม่แสดงอาการป่วยใด ๆ เลยจนกระทั่งมีผลการตรวจเป็นลบ- ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการจะหายดี มีผลการตรวจเป็นลบเร็วกว่าผู้ป่วยที่แสดงอาการ...

ข่าวทั้งหมด