ญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด-19 วันเดียว กว่าพันคน หลายจังหวัดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

06 สิงหาคม 2563, 21:32น.


          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.          ญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ 1,305 คน โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่สุดคือ- กรุงโตเกียว 360 คน นับเป็นวันที่ 10 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คน/วัน โดยประมาณร้อยละ 64 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี- จังหวัดโอซากา 225 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์- จังหวัดฟูกูโอกะ 137 คน นับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน/วัน- จังหวัดไอจิ 140 คน นับเป็นวันที่ 10 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน/วัน- จังหวัดโอกินาวา 73 คน และยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ในฐานทัพสหรัฐฯ อีก 10 คน- จังหวัดเฮียวโกะ 61 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 เป็นประวัติการณ์          นายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะแถลงข่าวจากเมืองฮิโรชิมาว่า ขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก และระมัดระวังการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุเพราะช่วงเทศกาลโอบ้งมิใช่ช่วงที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ต่างจากสถานการณ์ในช่วงเดือนเมษายนเป็นอย่างมาก เช่น มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนไม่มาก และรัฐบาลได้เตรียมเตียงผู้ป่วยไว้เพียงพอ          ด้านจังหวัดต่าง ๆ ขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเทศกาลโอบ้ง คือ พิจารณางดการเดินทาง ได้แก่- จังหวัดไอจิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป ขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน พิจารณางดเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการป่วย และขอความร่วมมือกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5-6 คน- จังหวัดคุมาโมโตะ ยกระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในจังหวัดเป็นระดับสูงสุด “เฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ” โดยขอความร่วมมือชาวเมืองเตือนไม่ให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนเดินทางไปเยี่ยมที่จังหวัด- จังหวัดโอกินาวา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่ในจังหวัดงดออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งงดการเดินทางเข้าไปในจังหวัด ถึงแม้จะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ตาม- จังหวัดอิบารากิ ขอให้ชาวกรุงโตเกียวงดเดินทางกลับจังหวัดอิบารากิเพื่อเยี่ยมครอบครัวและขอความร่วมมือชาวเมืองไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน- จังหวัดฟุคุอิ ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากรสูงงดเดินทางไปยังจังหวัด- จังหวัดยามานาชิ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังจังหวัดเพื่อเยี่ยมภูมิลำเนา แต่ขอให้พิจารณาตัดสินใจร่วมกับครอบครัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีคนชรา 2. การขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ได้แก่ จังหวัดวาคายามะ จังหวัดอาโอโมริ และจังหวัดฟูกูโอกะCR: เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ข่าวทั้งหมด