ยูเออีเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศ

02 สิงหาคม 2563, 12:50น.


          สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกในกลุ่มอาหรับบนชายฝั่งอ่าวทางตะวันออก ซึ่งผู้นำยูเออีประกาศว่า เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารักกาห์ เป็นความร่วมมือของบริษัทพลังงานนิวเคลียร์เอมิเรตส์ (Emirates Nuclear Energy Corporation : ENEC) กับพลังงานไฟฟ้าเกาหลี (Korea Electric Power Corporation : KEPCO) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์          เดิมยูเออีตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2560 แต่ต้องล่าช้าออกมาหลายครั้งเนื่องจากการตรวจสอบเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้บารักกาห์ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานหนึ่งในสี่ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเพิ่มการลงทุนในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานให้คำแนะนำว่า เป็นพลังงานที่มีความเหมาะสมกับภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองและการก่อการร้าย          เมื่อปีที่แล้ว ทางการกาตาร์ที่เป็นเพื่อนบ้านมีความเห็นว่า โรงไฟฟ้าบารักกาห์ คือภัยคุกคามภูมิภาคทั้งด้านสันติภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วน ดร. พอล ดอร์ฟแมน หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศระบุว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ตึงเครียดในอ่าวอาหรับ ทำให้นิวเคลียร์เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในภูมิภาคนี้มากกว่าที่อื่น เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ยังนำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งยังมีความเสี่ยงของมลภาวะจากกัมมันตภาพรังสีในอ่าว...

ข่าวทั้งหมด