กทม.ประกาศปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา มีผลตั้งแต่วันนี้

01 สิงหาคม 2563, 15:34น.


          ตามที่มีประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ สนามชนไก่ สนามชนโค และสนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563          ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่...http://facebook.com/prbangkok/ข่าวทั้งหมด