ม.วอชิงตันคาดการณ์ประชากรโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ไทยจะลดลงครึ่งหนึ่งภายใน 80 ปีข้างหน้า

15 กรกฎาคม 2563, 12:05น.


          สถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพ (Institute for Health Metrics and Evaluation : IHME) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เผยแพร่รายงานคาดการณ์ว่าประชากรโลก อาจมีจำนวน 8,800 ล้านคนในปี พ.ศ.2643 ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่สหประชาชาติ คาดการณ์ไว้ 2,000 ล้านคน          เมื่อถึงปลายศตวรรษนี้ จะมี 183 ประเทศ จาก 195 ประเทศ ซึ่งเคยรับผู้อพยพเข้ามาจำนวนมากจะลดการรับผู้อพยพลงเพื่อรักษาความสมดุลของประชากร          มากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น, สเปน, อิตาลี, ไทย, โปรตุเกส, เกาหลีใต้และโปแลนด์ จะมีประชากรลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง โดยจีนจะมีประชากรลดลงจากจำนวนเกือบ 1 พัน 4 ร้อยล้านคนลงมาอยู่ที่ประมาณ 730 ล้านคน          แต่ในภูมิภาคซับซาฮาราในแอฟริกา จำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า          นายคริสโตเฟอร์ เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า การคาดการณ์เหล่านี้อาจหมายถึงข่าวดีสำหรับสภาพแวดล้อม และมีความเครียดน้อยลงในระบบการผลิตอาหารและการปล่อยคาร์บอนที่ลดลง รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคซับซาฮารา แต่คือความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศส่วนใหญ่นอกแอฟริกา เนื่องจากประชากรที่ลดลงอย่างมากจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงทางออกที่ดีที่สุดคือการสร้างความยืดหยุ่นด้านนโยบายการเข้าเมือง และการสนับสนุนทางสังคมสำหรับครอบครัวที่มีบุตร          นอกจากนี้เมื่ออัตราการเกิดลดลง ขณะที่อายุเฉลี่ยของประชากรขยายออกไป การจัดบริการทางสังคมและระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับประชากรที่มีอายุมากขึ้นก็เป็นประเด็นสำคัญ โดยในรายงานระบุว่า จำนวนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลดลงมากกว่าร้อยละ 40 คือจาก 681 ล้านคนในปี 2560 ลงมาอยู่ที่ 401 ล้านคนในปี 2643 ขณะที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรโลก...

ข่าวทั้งหมด