คณะผู้บริหารรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกข้อห้ามนักศึกษาต่างชาติต้องเข้าห้องเรียนในมหาวิทยาลัย

15 กรกฎาคม 2563, 07:49น.


          คณะผู้บริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีมติล้มเลิกประกาศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ในเรื่องที่ห้ามนักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่าสองประเภท (F-1 และ M-1) อยู่ในสหรัฐฯ หากไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน โดยมีความเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ดำเนินการได้ยากและไม่ได้รับการยอมรับ          ในช่วง 1 สัปดาห์ หลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่ง และมี 17 มลรัฐในสหรัฐฯและกรุงวอชิงตัน ร่วมกันยื่นฟ้องสำนักงานฯ โดยในปีที่แล้วมลรัฐเหล่านี้มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 1,124 แห่ง มีนักเรียนต่างชาติรวมกัน 373,000 คน นอกจากนี้ คณาจารย์ยังร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง โดยเห็นว่าเป็นการกีดกันนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาศึกษาต่อในสหรัฐฯ ทั้งยังเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างร้ายแรง โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในปี 2561 ที่ระบุว่า นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสร้างรายได้ถึง 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นสาขาที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ         นอกจากนี้ คำสั่งของสำนักงานฯ ยังหมายถึงการที่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในสหรัฐฯได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปิดห้องเรียนและบังคับให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์เข้าห้องเรียนทั้งที่กำลังมีสถานการณ์โรคระบาด....

ข่าวทั้งหมด