วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ยื่น อย.ขอทดลองในคน หลังหลายประเทศ ทดลองในลิงและได้ผลดี

13 กรกฎาคม 2563, 16:10น.


          การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในคนในประเทศไทย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขณะนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ของบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จะยื่นขออนุญาตนำไปทดลองในคนเลย โดยไม่ต้องทดลองในลิง หลังทราบผลการทดลองในหนูแล้วได้ผลดี และมีผู้พัฒนาวัคซีนในหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันมีการทดลองในลิงแล้วได้ผลดี  รวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้แถลงผลการทดลองในลิงแล้ว มีภูมิคุ้มกันสูง          อย่างไรก็ตามยังต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคณะผู้วิจัยส่งข้อมูลทุกอย่างมาครบถ้วน  คาดว่าใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ยังจะนำข้อมูลการวิจัยวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ ในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย           ส่วนความพร้อมในการจัดหาวัคซีน หากในต่างประเทศวิจัยสำเร็จ และอาจมีการสั่งซื้อนั้น ขณะนี้อย.ได้เตรียมความพร้อมแล้วเช่นกัน

ข่าวทั้งหมด