สภากาชาดไทย ประกาศเลือดสำรองไม่เพียงพอ จ่ายเลือดได้เพียง 50% ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน

12 กรกฎาคม 2563, 10:56น.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 77

Filename: news/detail.php

Line Number: 398


     เลือดสำรองไม่พอ สามารถจ่ายเลือดได้ 50% เท่านั้น วอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ , ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) และสาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ 


     1. โรงพยาบาลตำรวจ 


     2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 


     3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 


     4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 


     5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 


     6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


     ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 02-256-4300
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก


ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก


วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ คลิก


ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต คลิก


คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก


มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก
ข่าวทั้งหมด