กรมควบคุมโรคเตือนสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

12 กรกฎาคม 2563, 08:39น.


          ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง สถานบริการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ของกรมควบคุมโรคหลังมีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 พบว่ายังมีผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการบางส่วนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมโรค จึงขอแจ้งเตือนไปยังเจ้าของกิจการสถานบันเทิง และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อให้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจให้กลับคืนมามากที่สุด หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422...ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

ข่าวทั้งหมด