กรมควบคุมโรค เตือนคนไทย อย่าประมาท ทำให้โควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำหลังยอดติดเชื้อทั่วโลกแตะระดับ 11 ล้านคน

07 กรกฎาคม 2563, 15:04น.


         สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อสะสม 11,739,171 คน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย  ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ นอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่มีการกลับมาระบาดระลอก 2 เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โครเอเชีย          สำหรับประเทศไทย การที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 43 มาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันโรคทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ          อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 อาจกลับมาระบาดระลอกใหม่ได้อีกครั้ง หากคนไทยประมาท ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 1-4 ก.ค.2563 จากกลุ่มตัวอย่าง1,109 คน พบว่า หลังผ่อนคลายมาตรการประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ลดลง ถึงร้อยละ 52.93 กังวลเหมือนเดิมร้อยละ 29.94 ไม่กังวลเลยร้อยละ 12.44 และกังวลมากขึ้น ร้อยละ 4.69          โดยกระทรวงสาธารณสุข ยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบกิจการต่างๆ ยังต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย จัดพื้นที่ลดความแออัด จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือ มีระบบระบายอากาศถ่ายเท ส่วนประชาชนขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ร่วมกับการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ งดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เลี่ยงการไปสถานที่แออัด คนรวมตัวกันมาก และลงทะเบียนเข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ/สถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว หากกรณีเกิดการติดเชื้อขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างแฟ้มภาพ

ข่าวทั้งหมด