น.พ.ยง เผย พลาสมาใช้สร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19 ผู้บริจาคต้องหายป่วยไม่น้อยกว่า 14 วัน

06 กรกฎาคม 2563, 17:55น.


          การใช้พลาสมาสร้างภูมิคุ้มกันสู้กับโรคโควิด-19 น.พ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาเฉพาะ ดังนั้น การรักษาเป็นเพียงการนำยารักษาโรค ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้รักษาผู้ป่วยไปตามอาการที่เกิดขึ้น และจากการศึกษาพลาสมาของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19แล้วพบว่า มีภูมิคุ้มกันที่ต้านทานโรค ซึ่งเชื่อว่าภูมิคุ้มกันจะมีความคงทนราว 6 เดือน โดยพลาสมาจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้แอนตี้บอดี้ทางอ้อมวัคซีนจะเป็นแอนตี้บอดี้ทางตรง          ดังนั้นอาสาสมัครที่จะบริจาคพลาสมาได้ ต้องหายป่วยจากโรคแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากนั้น ต้องตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 แล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ร่างกายแข็งแรงตามเงื่อนไขการบริจาคโลหิต ไม่มีโรคประจำตัว โดยอาสาสมัครสามารถบริจาคได้ทุก 2 สัปดาห์ รวม 6 ครั้ง          ขณะนี้มีอาสาสมัครแล้วมากกว่า 150 คน ทำให้ได้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานสูงมากกว่า 250 ถุง ซึ่งจะใช้พลาสมารักษาผู้ป่วย 1-2 ถุง/คน ซึ่งในสหรัฐฯมีการใช้ไปแล้วกว่า 1 หมื่นถุง แล้วพบว่ามีความปลอดภัย ได้ผลดี แต่ที่ใช้ไม่ได้ผลคือผู้ป่วยอาการวิกฤต และสามารถเก็บสำรองไว้ใช้ได้นาน 1 ปี หากในอนาคตมีผู้มาบริจาคพลาสมาเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถนำพลาสมามาผลิตดังกล่าวเป็นเซรุ่มเหมือนที่ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ-บี หรือโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ได้นานมากขึ้น          โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาราว 2 เดือนแล้ว ซึ่งสามารถติดตามผู้ที่เคยป่วยราว 300 คน โดยร้อยละ10 ตรวจไม่พบภูมิต้านทานเนื่องจากได้รับเชื้อน้อย ไม่มีอาการ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่เคยป่วยแล้วมีอาการหนัก จะมีภูมิต้านทานสูง ระยะต่อไปจะศึกษาความคงทนของภูมิต้านทานว่า ยาวนานเพียงใด โดยการตรวจเลือดผู้ที่เคยป่วยทุก 3 เดือน และหลังจากมีวัคซีนใช้งานแล้วจะสามารถผลิตพลาสมาได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือไว้รักษา

ข่าวทั้งหมด