ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30 น. วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563, 18:46น.


ครม.เห็นชอบขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครอบคลุมทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง ทั้งรัฐบาลยังมีการผ่อนคลายมาตรการภายในประเทศระยะที่ 5 จึงยังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย รวมทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถใช้บังคับอย่างครอบคลุมในทุกกิจการและกิจกรรม มีการประสานการทำงานทั้งพลเรือน ทหารและตำรวจนายกฯ ระบุการขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นความจำเป็น          กรณีที่มีการคัดค้านการขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกอย่างมีเหตุผลความจำเป็น และไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยากให้เข้าใจเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายกรมอนามัยเผยโรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ควบคุมโควิด-19          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งจากการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยสต๊อปโควิด” ประเมินความพร้อมของโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าจากโรงเรียนมีทั้งหมด 38,450 แห่ง มีการตรวจประเมินเบื้องต้นแล้ว 33,597 แห่ง พบว่าร้อยละ 85.7 ผ่านการประเมินตามมาตรการครบทั้ง 44 ข้อ ส่วนที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ในขณะนี้มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบแล้ว ทำให้โรงเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้ จึงไม่อยากให้กังวลใจศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ          ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง นัดฟังคำสั่งคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีแจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562          ศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเป็นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 18 (4) ซึ่งทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แม้ทางการไต่สวนไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทำของผู้คัดค้านตามคำร้องของผู้ร้องศาลก็ต้องสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่กรรมาธิการเลื่อนสรุปผล CPTPP ออกไปอีก 60 วัน          กรรมาธิการ CPTPP ขอขยายเวลาศึกษาผลกระทบการเข้าร่วมสมาชิกของไทยออกไปอีก 60 วัน ส่งผลให้ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกในการประชุมวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่เม็กซิโก นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) ในฐานะประธานการประชุมพิจารณาศึกษาสรุปผลการวิจัย ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เปิดเผยว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้มีการตั้งกรรมาธิการ เพื่อศึกษาในกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งใกล้จะครบกำหนดในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ แต่เนื่องจากยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณาอีกมากที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบขอขยายระยะเวลาในการศึกษาการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ของประเทศไทยออกไปอีก 60 วัน          นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ CPTPP กล่าวว่า ยังมีประเด็นที่จำเป็นต้องศึกษาและลงในรายละเอียดอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการตีความในข้อบทต่างๆ ที่สามารถตีความได้หลายแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการตีความพันธุ์พืช นอกจากนี้ยังไม่มีประเทศใดขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ดังนั้น รัฐบาลจึงควรที่จะฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนรอบด้านก่อนการพิจารณาและตัดสินใจหุ้นไทยปิดตลาด +9.27 จุด          สรุปการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ (30 มิ.ย.) ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,339.03 จุด ปรับขึ้น 9.27 จุด มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 58,589 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว 2 โครงการ คือ "เราเที่ยวด้วยกัน" และ "กำลังใจ" ทำให้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มโรงแรม และ สายการบิน          ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว ปิดเพิ่มขึ้น 293.10 จุด ที่ระดับ 22,288.14 จุด          ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดเพิ่มขึ้น 125.91 จุด ที่ระดับ 24,427.19 จุดสหรัฐฯเผยพบผู้ป่วยโควิดแบบไม่แสดงอาการจำนวนมากในเรือนจำ-สถานกักกัน          ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) เปิดเผยว่า ในการตรวจสอบผู้ป่วยโควิด-19 พบผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำและสถานกักกันเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก่อนแสดงอาการเป็นจำนวนมาก และย้ำว่าการทดสอบซ้ำเป็นระยะในระหว่างการกักตัวมีความสำคัญ          ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและสำนักสาธารณสุขรัฐลุยเซียนาได้ตรวจสอบผู้ต้องขังและถูกกักตัวอยู่ในแหล่งกักกันต่างๆ ในระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม พบว่ามีผู้ได้รับผลยืนยันว่าติดโรคโควิด-19 จากการทดสอบซ้ำเป็นระยะของห้องปฏิบัติการจำนวน 71 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังและถูกกักตัวเนื่องจากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 98 คน          โดย 1 ใน 4 ของผู้มีผลการทดสอบเป็นบวก เคยมีประวัติการทดสอบเป็นลบมาก่อน 1-2 ครั้งระหว่างอยู่ในสถานกักกัน โดยผู้ที่มีผลเป็นบวกถึงร้อยละ 45 ไม่มีอาการป่วยสหรัฐฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-9 ภายในวันเดียวมากกว่า 42,000 คน          สหรัฐฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-9 ภายในวันเดียวมากกว่า 42,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐทางภาคใต้และตะวันตก ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 2 ล้าน 6 แสนคน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 126,000 รายมากเป็นอันดับ 1 ของโลก          ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 10 ล้าน 3 แสนคน และเสียชีวิตกว่า 505,000 รายสายการบินต่างชาติเริ่มให้บริการเที่ยวบินไปจีน          เมื่อต้นเดือนมิถุนายนจีนได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการบินจากนโยบาย "Five Ones" ที่ประกาศใช้เมื่อปลายเดือนมีนาคมซึ่งอนุญาตให้เที่ยวบินโดยสารของแต่ละสายการบินสามารถขึ้นบินได้เส้นทางละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น ทำให้สายการบินของหลายประเทศ เริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินไปยังประเทศจีนอีกครั้ง รวมถึงสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ของเยอรมนีที่กลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตกับเซี่ยงไฮ้สัปดาห์ละครั้ง และจะให้บริการเที่ยวบินระหว่างออสเตรีย-จีน และสวิตเซอร์แลนด์-จีน ต่อไป          สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ของสหรัฐฯ กลับมาให้บริการเที่ยวบินไปยังเซี่ยงไฮ้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง          ขณะที่สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ก็มีกำหนดการจะกลับมาให้บริการเส้นทางซานฟรานซิสโก-เซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ข่าวทั้งหมด