สตช. มีคำสั่งลงโทษตำรวจ 7 นายให้ความช่วยเหลือ 'ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง'

30 มิถุนายน 2563, 17:05น.


          หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7 นายในกรณีสอบสวนคดีให้ความช่วยเหลือ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง ผู้ต้องหาที่ขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อ 3 กันยายน 2555


          ล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว มีมติเห็นว่าการกระทำของ พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว, พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน, พ.ต.อ.ไตรเมต อู่ไทย, พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง, พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม, ว่าที่ พ.ต.อ.วิบูลย์ ถิ่นวัฒนากูล และ พ.ต.อ.วิลดล ทับทิมดี มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง  


          พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งลงโทษกักยาม ภาคทัณฑ์ และยุติเรื่องโดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 


          กลุ่มแรก ลงโทษภาคทัณฑ์ พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ, พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รองผู้บังคับการอัตรากำลังพล, พ.ต.อ.วิบูลย์ ถิ่นวัฒนากูล ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล2


          กลุ่มสอง ลงโทษกักยาม พ.ต.อ.วิลดล ทับทิมดี ผู้กำกับการ(สอบสวน) กองบังคับการตำรวจจราจร มีกำหนด 3 วัน


          กลุ่มสาม แยกเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากการพิจารณากำหนดโทษ พ.ต.อ.ไตรเมต อู่ไทย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 และ พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัย เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 โดย พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เมษายน 2562 และ ไม่มีบทยกเว้นหรือบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง ถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้แยกเรื่องการพิจารณาไว้แล้วส่วนหนึ่ง


          กลุ่มสี่ ยุติเรื่องในส่วน พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท, พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์, ว่าที่ พ.ต.ท.กิติศักดิ์ พรสงวนทรัพย์ และ พ.ต.ต.หญิงสิริภา ศรีทรัพย์ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า ทั้ง 4 ราย นี้ได้ร่วมกระทำด้วย ข้อกล่าวหาไม่มีมูล จึงตกไป


...


แฟ้มภาพ
ข่าวทั้งหมด