โฆษกรัฐบาล ชี้แจง ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีประโยชน์แอบแฝง

30 มิถุนายน 2563, 15:39น.


          นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน คือ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มติการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการรองรับการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 ซึ่งมีแต่กิจการ-กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง เช่น ผับ บาร์ อาบอบนวด รวมถึงให้แต่ละกระทรวงบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการรับมือควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก โดยไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

ข่าวทั้งหมด