ครม.เห็นชอบให้วันที่ 27 ก.ค.เป็นวันหยุด ชดเชยช่วงวันสงกรานต์ หยุดยาว 25-28 ก.ค.

30 มิถุนายน 2563, 15:07น.


           คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุด เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 1 วัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การกำหนดวันหยุดนี้จะทำให้มีวันหยุดในช่วงดังกล่าวต่อเนื่อง 4 วัน คือวันที่ 25-28 กรกฎาคม และครม.มอบหมายให้หัวหน้างานพิจารณาความเหมาะสม ด้านการบริหารราชการไม่ให้ติดขัด เสียหายหรือเกิดผลกระทบในการให้บริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับการพิจารณาของครม. 


          
ข่าวทั้งหมด