นายกฯ ยอมรับการผ่อนคลายระยะที่ 5 มีความเสี่ยงสูง อาจต้องเพิ่มข้อกำหนดเพื่อป้องกันโรค

30 มิถุนายน 2563, 14:56น.


          ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงมาตรการต่าง ๆเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนมีความพร้อมกว่าร้อยละ 80 ส่วนบางโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมก็จะยังไม่เปิดภาคเรียน โดยจะมีแนวทางใหม่ ทั้งการเรียนที่บ้าน การเรียนออนไลน์ รวมถึงการปรับตารางเรียนให้มีการเหลื่อมเวลา ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการป้องกัน ซึ่งส่วนตัวมีความเป็นห่วงเด็กเล็ก ดังนั้นคุณครูและผู้ปกครองจึงต้องย้ำเตือนให้เด็ก ๆใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา และต้องทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดโควิด-19 ส่วนโรงเรียนชายขอบยังไม่อนุญาตให้มีการเปิดภาคเรียนจนกว่าจะมีมาตรการที่รัดกุม          ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านการขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างมีเหตุผลความจำเป็นอยู่แล้ว และไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยากให้เข้าใจเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมาย และส่วนตัวพร้อมรับฟังทุกเรื่อง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างพระราชกำหนดฉุกเฉิน โดยจะให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ซึ่งจะมีข้อกำหนดบางอย่างที่หายไปและบางอย่างที่เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพของทุกคน           มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ที่จะอนุญาตให้กิจการอาบ อบ นวด เปิดบริการได้ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ ซึ่งต้องเตือนให้ผู้ที่ไปเที่ยวมีความระมัดระวัง ทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ โดยยอมรับว่าการผ่อนคลายระยะที่ 5 มีความเสี่ยงสูง รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้ ไม่ว่าจะด้านสาธารณสุข การบริการตรวจโรค การรักษาโรค นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงทุกคน มาตรการอาจจะเยอะไปบ้าง แต่เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น หากดีขึ้นก็จะสามารถผ่อนคลายอย่างอื่นได้อีก           นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างประเทศว่า ขณะนี้ยังรุนแรงอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 10 ล้านคนและแม้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อเพียง 3,000 กว่าคน แต่หากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำอย่างไร ทุกอย่างประมาทไม่ได้ อย่างไรก็ตามจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการสนับสนุนโครงการต่างๆมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ ได้สั่งการให้มีการจัดการประชุมและสัมมนาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และในวันหน้าอาจมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในวันจันทร์-ศุกร์แทนที่จะอยู่ในช่วงเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น....

ข่าวทั้งหมด