กรมอนามัย เผยโรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ควบคุมโควิด-19

30 มิถุนายน 2563, 14:17น.


          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งมีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยสต๊อปโควิด” เพื่อประเมินความพร้อมของโรงเรียน โดยใช้มาตรการทั้งหมด 44 ข้อ แบ่งเป็น มาตรการหลัก 20 ข้อ และมาตรการเสริม 24 ข้อ ทั้งนี้ มีมาตรการหลัก 20 ข้อ ที่ออกตาม 6 มิติการควบคุมป้องกันโรคหลัก คือ1.การคัดกรองเด็กก่อนเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน2. การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา3.จุดล้างมือ4.การเว้นระยะห่างในห้องเรียน5.การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ6.การจัดรูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรมร่วมกัน          ซึ่งจากโรงเรียนมีทั้งหมด 38,450 แห่ง มีการตรวจประเมินเบื้องต้นแล้ว 33,597แห่ง พบว่าร้อยละ 85.7 ผ่านมาตรการครบทั้ง 44 ข้อ ส่วนที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ในขณะนี้มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบแล้ว ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้          โดยใน 2 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียน จะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และจิตอาสาพิทักษ์อนามัยโรงเรียน ควบคู่มาตรการติดตามปกติ โดยอิงตามมาตรการหลัก 20 ข้อ ครูต้องบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกวัน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หากมีการเจ็บป่วยพร้อมกัน 5 รายขึ้นไป ต้องรายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขที่จับคู่กับโรงเรียนให้เข้าไปควบคุมโรคโดยเร็ว เพื่อตัดวงจรการระบาดในโรงเรียน

แฟ้มภาพ

ข่าวทั้งหมด