อย่าเผลอ! รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนคนไทย เสี่ยงวิกฤตโควิด-19 ระบาด

01 มิถุนายน 2563, 17:46น.


          การวางมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ว่า การที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่งก็สามารถพูดได้ว่าเราสามารถควบคุมโรคได้ แต่ถ้าถามว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หรือยัง ยังเร็วเกินไป ส่วนสถานการณ์ข้างหน้าถ้าทุกคนยังคงช่วยกันดูแลมีความพยายามที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มที่ในลักษณะแบบนี้ต่อไป ก็คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยในระดับต่ำต่อเนื่อง แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราพลาดหรือเผลอให้มีการรวมตัวกันของผู้คนเป็นจำนวนมากและถ้ามีผู้ป่วยหลุดเข้าไปได้โอกาสที่จะเจอสถานการณ์กลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นได้          ส่วนภายหลังจากการเปิดกิจการแล้วพบว่า สถานประกอบการไหนมีการแพร่ระบาดของเชื้อ จะปิดกิจการอย่างไร นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า เมื่อกลับมาพบผู้ป่วยใหม่และมีการสอบสวนโรคพบว่า มีการติดโรคมาจากที่ใดที่หนึ่ง หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมทำให้เป็นแหล่งแพร่โรค เบื้องต้น จังหวัดนั้น ๆคงให้ ปรับปรุงจนกว่าจะดีขึ้นอีกครั้ง  แต่หากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้การปิดธุรกิจก็จะเริ่มจากปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งแพร่โรคก่อน โดยจะเริ่มปิดไล่จากธุรกิจที่มีการแพร่โรค ยังคงควบคุมไม่ได้อีก จะเริ่มปิดธุรกิจที่มีเสี่ยงสูงไปต่ำในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด และจำกัดการเดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด           สำหรับมาตรการทางสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ คือการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมาตรวจได้ถึง 45,076 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า แม้พบผู้ป่วยน้อยลงแต่มาตรการทางสาธารณสุขในการค้นหาผู้ป่วยยังทำอย่างเข้มข้นเต็มที่ โดยถ้านับตั้งแต่ต้นปีมีการตรวจหาเชื้อมากถึง 4.2 แสนตัวอย่าง  พร้อมยืนยันว่า มาตรการทางสาธารณสุขไม่กระทบปัญหาทางเศรษฐกิจยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติ ในมาตรการระดับบุคคล กลุ่มเสี่ยงยังคงควรพักอยู่กับบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดัน มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม สำหรับครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ออกจากบ้านจะต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่ว่าตัวเองสามารถนำเชื้อกลับไปที่บ้านได้          นพ.ธนรักษ์ ยังเตือนผู้ที่ใส่ Face Shield ว่า การใส่ Face Shield โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วย จะไม่ป้องกันทั้งตัวเองและคนที่อยู่รอบข้าง ยิ่งถ้าอยู่ใกล้กับผู้ที่ไม่สบาย โอกาสที่จะติดเชื้อจะเท่ากับการที่ไม่ใส่อะไรเลย   

ข่าวทั้งหมด