ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'เว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็คสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง' เป็นข้อมูลเท็จ

31 พฤษภาคม 2563, 08:43น.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 77

Filename: news/detail.php

Line Number: 398


     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เรื่องเว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็คสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยระบุว่าสามารถเช็ควิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง และลงทะเบียนรับเงินได้เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


     การตรวจสอบสิทธิในระบบ e Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น เป็นการตรวจสอบสิทธิ ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น จึงไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตามที่กล่าวอ้าง
     ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ https://www.cgd.go.th/ หรือ โทร 02-270 -6400
ข่าวทั้งหมด