สธ.แนะโรงพยาบาลปรับระบบใหม่ลดความแออัดรองรับ ‘ความปกติใหม่การแพทย์ฉุกเฉิน’

23 พฤษภาคม 2563, 14:50น.


          นอกจากโควิด-19 จะทำให้ประชาชนทั่วไปจะต้องปรับการดำเนินชีวิตเป็นแบบ "วิถีใหม่" (New Normal) การแพทย์ฉุกเฉินก็มี "ความปกติใหม่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" (New Normal Emergency Care System) เช่นกัน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าระบบใหม่นี้มีเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด เพราะหากห้องฉุกเฉินแออัด บุคลากรและผู้ป่วยก็จะไม่ปลอดภัย  โดยแนะนำให้โรงพยาบาลทุกระดับปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการ คือ  -การคัดกรอง โดยมีการนำเทคโนโลยีมาแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล และลดผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาล-ป้องกันการติดเชื้อทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงญาติและผู้ใช้บริการ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ-ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการมาโรงพยาบาลและการรักษาผู้ป่วย          ส่วนผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วย ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลและให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เรื่องเหล่านี้ถือเป็นความปกติใหม่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน....

ข่าวทั้งหมด