ต้องเตรียมตัวอย่างไร? หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด

04 พฤษภาคม 2563, 09:45น.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 77

Filename: news/detail.php

Line Number: 400


     สำหรับคนที่สงสัยเกี่ยวการเดินทางข้ามจังหวัดในเวลานี้ ที่รัฐออกข้อกำหนดให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ล่าสุดศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อมูล "เตรียมตัวอย่างไร? หากจำเป็นต้องเดินทาง" ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดังนี้


1. งด หรือ ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด : เจตนารมณ์ คือ อยู่บ้าน หากจำเป็นต้องเดินทาง เตรียมชี้แจงเหตุผล หลักฐานประกอบ


2. ระหว่างเดินทาง ต้องพบกับอะไรบ้าง?


     - การคัดกรอง : วัดอุณหภูมิ ทั้งก่อนเข้าสถานี และก่อนขึ้นรถ 


     - ต้องเว้นระยะห่าง : ระหว่างที่นั่งอย่างเคร่งครัด ตามที่สายการบิน รถโดยสาร เรือ ฯลฯ กำหนด


     - ต้องสวมหน้ากากอนามั้ย : ตลอดการเดินทาง


     - ตรวจสอบพื้นที่ปลายทาง : ว่ามีการกำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการหนักเบาอย่างไร  เช่น ต้องใช้หนังสือรับรอง / มีด่านตรวจวัดไข้ ฯลฯ
     การเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม : กลุ่มที่ 1 คนทั่วไป , กลุ่มที่ 2 คนภูเก็ต และกลุ่มที่ 3 คนที่ผ่าน State Quarantine


ข่าวทั้งหมด

X