บุคลากรทางการแพทย์กรีกร่วมการประท้วงไม่พอใจสภาพการทำงานต่อสู้กับโควิด-19

07 เมษายน 2563, 20:33น.


          กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของกรีซจำนวนหลายร้อยคนเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในวันนี้ (7 เม.ย.) เพื่อแสดงความไม่พอใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งขาดกำลังคนและอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐในช่วงที่การระบาดของโรคโควิด-19 การประท้วงยังมีขึ้นตรงกับวันอนามัยโลก โดยสหพันธ์ของบุคลากรโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่ออกมาร่วมการชุมนุมเป็นเวลาสั้น ที่โรงพยาบาลของตนเอง เพื่อเรียกร้องให้มีการจ้างงานบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อโดยตรง รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยหนัก และการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มเติม          ทั้งนี้การทำงานด้านสาธารณสุขของกรีซได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศในปี 2553-2561 และการที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เข้มงวดของเจ้าหนี้เพื่อแลกกับการช่วยเหลือ ซึ่งจากวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้รัฐบาลตั้งงบประมาณเพียง 30 ล้านยูโร และมีการทำสัญญาว่าจ้างระยะสั้นกับแพทย์ 2,000 คนและเจ้าหน้าที่พยาบาล 2,000 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่งต่างระบุว่าไม่เพียงพอ โดยกรีซที่มีประชากรประมาณ 10 ล้าน 7 แสนคนนับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยมีผู้เสียชีวิต 81 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสม 1,755 คน...

ข่าวทั้งหมด