สิงคโปร์รับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้กว่า 5.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้ว

29 มีนาคม 2563, 17:51น.


          นายเดสมอนด์ ลี รัฐมนตรีพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กในวันนี้ว่ากองทุนกำลังใจ หรือ คอเรจฟันด์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งเงินบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ได้รับเงินบริจาคกว่า 5.9ล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้ว โดยเงินที่ได้รับบริจาคเข้ากองทุน จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้          กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เดิมมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินช่วยเหลือกรณีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส แต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมกรณีการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ขณะที่ในวันนี้ สิงคโปร์ รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด-19 อยู่ที่จำนวน 3 ราย

ข่าวทั้งหมด