แพทย์ยืนยัน มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมคือมาตรการที่ดีที่สุดในการลดการแพร่ระบาด

29 มีนาคม 2563, 14:52น.


          ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 143 คน รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,388 คน กระจายอยู่ใน 59 จังหวัด นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯลดลงโดยเร็ว โดยแนวปฏิบัติของทั้ง 59 จังหวัดนี้จะมีวิธีการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดที่ไม่เหมือนกัน โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่


-จังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อยมากหรือไม่พบเลย เช่นจังหวัดลำปาง ลำพูน และตราด จะควบคุมการระบาดคล้ายกับ กทม.ในระยะต้น ๆ ที่เริ่มพบผู้ป่วย คือต้องเพิ่มการเฝ้าระวังบุคคลเดินทางเข้าพื้นที่ และติดตามบุคคลเหล่านี้ให้กักตนเองให้ครบ 14 วัน เช่น ขอความร่วมมือการติดตามตัว 


-จังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อยมีเพียงเริ่มต้น 1-3 คน ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ อุทัยธานี มหาสารคาม จากการตรวจสอบ จะเป็นคนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น วิธีการดำเนินงาน จึงต้องเป็นการตรวจจับคนไข้ให้ได้ สอบสวน ควบคุมเพื่อหยุดการแพร่เชื้อไวรัสฯ ซึ่งวิธีนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้ปลอดจากเชื้อไวรัสฯ โดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงสาธารณสุขจะลงไปสอบสวนโรค พร้อมขอความร่วมมือจากอาสมัครสาธารณสุขและภาคปกครอง


-จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากแต่ไม่แพร่กระจาย เช่น จังหวัดสุรินทร์ กาญจนบุรี นครราชสีมา เป็นต้น กลุ่มนี้มีการดำเนินงานเหมือน กทม.ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงต้องเน้นการทำงานที่ตรวจจับผู้ป่วยให้ไว สอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเชิงสังคม คือเข้มการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 


-จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากสุด คือ กทม. ซึ่งมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสฯเป็นวงกว้าง วิธีการยังคงต้องติดตามผู้ป่วยให้ได้ทุกคน เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พบกันน้อยที่สุด โดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามประกาศ กทม.ประกาศ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ลดจำนวนคนทำงาน ให้ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด


-จังหวัด 4 จังหวัด ชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส แต่ละจังหวัดจะมีการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยกลุ่มนี้ต้องมีความเข้มงวดในทุกกระบวนการ


....
ข่าวทั้งหมด