สธ.รายงานผู้ป่วยโควิด-19 กระจายไป 59 จังหวัดแล้ว ขณะที่มีแพทย์ป่วยเพิ่ม 8 คน

29 มีนาคม 2563, 13:25น.


          กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานชี้แจงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 143 คนในวันนี้ มาจาก 3 กลุ่มหลักตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผย โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยกระจายออกไปทั่วประเทศ 59 จังหวัดแล้ว ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  


-กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฯก่อนหน้านี้ จำนวน 70 คน ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 5 คน, กลุ่มสถานบันเทิง 15 คน, กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 49 คน และผู้ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเชีย 1 คน


-กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 43 คน ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือต่างประเทศที่มีการรายว่ามีผู้ติดเชือไวรัสทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 22 คน, กลุ่มผู้ทำงาน อาศัย และเดินทางไปในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับ


ชาวต่างชาติ 8 คน, บุคลากรทางการแพทย์ 8 คน โดยแพทย์ 6 คนติดจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฯ แต่อีก 2 อีกกำลังสอบสวนหาสาเหตุ และกลุ่มอื่นๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 6 คน


-กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการผลเป็นบวก ติดเชื้อไวรัสฯ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 คน 
-วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 68 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มีอาการเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตรวจพบปอดอักเสบ และภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจ จึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตวันที่ 26 มีนาคม 


-มีผู้ป่วยติดเชื้อหายดีแพทย์อนุญาตกลับบ้านได้เพิ่มอีก 11 คน 


-ผู้ป่วยอาการหนัก 17 คน ยังมีอาการปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจและแพทย์ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด โดยในจำนวนนี้ 1 คน ใช้เครื่องช่วยพยุงปอด (ECMO) อาการอยู่ในภาวะวิกฤต 


สรุปวันนี้ มีผู้ปวยกลับบ้านแล้ว 111 คน รักษาในโรงพยาบาล 1,270 คน เสียชีวิต 7 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,388 คน 


นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลีจำนวน 83 คน ที่ได้กลับตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการที่อาคารรับรองฐานทับเรือสัตหีบซึ่งวันนี้ครบ 14 วันทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ และอาการต่างๆปกติ จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมด


...
ข่าวทั้งหมด