สมเด็จพระสันตะปาปาไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

29 มีนาคม 2563, 10:25น.


          โฆษกสำนักวาติกันเปิดเผยวานนี้ (28 มี.ค.)​ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีพระชนมายุ 83 ชันษา และกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเปิดเผยมีขึ้นหลังจากมีการตรวจหาเชื้อในบุคคล 170 คน ที่อยู่ในสำนักวาติกัน และพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 6 คน ซึ่งรวมถึงผู้พักอาศัยในซานตา มาร์ต้า ซึ่งเป็นอาคารที่พักรับรองในวาติกัน และผู้ที่ทำงานในสำนักเลขานุการของวาติกัน           นอกจากนี้ โฆษกสำนักวาติกัน กล่าวว่า อาคารทั้งหมดของวาติกัน ซึ่งไม่เปิดรับแขกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว จะถูกทำให้ปลอดเชื้อ ขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่า มีการดำเนินมาตรการต่างๆ ในวาติกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเช่น การเว้นระยะห่าง และการฆ่าเชื้อที่มือ ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม เป็นต้นมา สำนักวาติกันกำหนดข้อปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์ แม้อยู่ในสำนักงานเดียวกัน และการสนับสนุนให้ทำงานที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้...

ข่าวทั้งหมด