ไอเอ็มเอฟ ระบุ เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว มี 81 ประเทศยื่นขอรับความช่วยเหลือ

28 มีนาคม 2563, 10:46น.


          นางคริสตาลินา จอร์จีว่า ผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว และเลวร้ายกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเมื่อปี 2549 พร้อมทั้งเสนอแนะว่า รัฐบาลแต่ละประเทศต้องเร่งจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อป้องกันการล้มละลายและการผิดนัดชำระหนี้แบบโดมิโน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ คาดว่า จะเผชิญกับภาวะปริมาณเงินสำรองในประเทศและความสามารถในการกู้ยืมเงินลดลงอย่างมาก และจำเป็นต้องหาแหล่งกู้ยืมเงินมากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตใหญ่ในครั้งนี้ไปได้           ผู้จัดการไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ไม่เฉพาะประเทศที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่ประเทศอื่นๆ ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจาก จะเกิดภาวะเงินทุนไหลออก ปริมาณสินค้าส่งออกลดลง และราคาสินค้าตกต่ำ ขณะนี้มีการยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจากไอเอ็มเอฟแล้ว 81 ประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำ 50 ประเทศ และรายได้ปานกลาง 31 ประเทศ รวมทั้งปากีสถาน กาน่า อิหร่าน และคีร์กีซสถาน ซึ่งได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี           นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟ อนุมัติเงื่อนไขในการขยายเวลาการผ่อนผันชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 2 ปีให้กับประเทศยากจนที่เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกัน ผู้จัดการไอเอ็มเอฟ เห็นว่า เศรษฐกิจโลกอาจจะฟื้นตัวได้ในปี 2564 ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้แล้ว 

ข่าวทั้งหมด