พบไข่แพง! แจ้ง 1569 ปลัดพาณิชย์ เผยหากจับปรับคนผิดได้ คนร้องได้ส่วนแบ่งค่าปรับ25%

28 มีนาคม 2563, 08:34น.


          สถานการณ์ราคาไข่ไก่แพงและหาซื้อยาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมผู้กระทำผิดในการจำหน่ายไข่ไก่ราคาแพง รวมทั้ง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดให้ครอบคลุมมากที่สุด อยากให้ประชาชนช่วยแจ้งแบะแสร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแพงหรือกักตุนสินค้าจำเป็น ผ่านสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน และในระดับจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม หากสามารถดำเนินการจับกุมดำเนินคดี และคดีถึงที่สุด มีการปรับผู้กระทำความผิด ผู้ที่ร้องเรียนจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากคดีในอัตราร้อยละ 25 ของค่าปรับด้วย หากประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส เชื่อว่า ร้านค้าไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายแน่นอน         ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ กระทรวงพาณิชย์ จะดูแลราคาสินค้า ป้องกันการเอาเปรียบ ขณะนี้เป็นช่วงไม่ปกติ กำลังคนของพาณิชย์มีน้อย จึงต้องร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย  โดยเฉพาะการจับกุมผู้กระทำความผิด  ในสถานการณ์เช่นนี้ ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องมีคนจากกระทรวงพาณิชย์ไปร่วมจับ ใครทำผิดกฎหมาย จับได้เลย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ก็จับได้ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ตัวเองดูแลอยู่ได้ เช่น แอลกอฮอล์ ถ้าความเข้มข้นไม่ถึง 70% ไม่มีคุณภาพ ก็จับกุมได้แฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด