ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563, 18:59น.


สธ.ระบุยอดติดเชื้อโควิด-19 เกินพันเร็วเกินคาด


          นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าในวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 18 คน และมีผู้ป่วยเพิ่ม 111 คน สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 4 คน ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สรุป มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 88 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 953 คน เสียชีวิต 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,045 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่มากกว่า 1,000คนที่เร็วกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ทั้งหมดนี้ยังทราบประวัติที่มาที่ไป โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายเก่าที่เคยรายงานแล้ว ทั้งกลุ่มสนามมวย กลุ่มสถานบันเทิง กลุ่มกลับจากงานบุญ ซึ่งแสดงว่ามีการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในบ้าน นำโรคมาแพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัว 


ยะลาพบผู้ติดเชื้อ 26 คนเฝ้าระวังอีกกว่า 200 คน


          ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 26 คนและเฝ้าระวังอีกมากกว่า 200 คน โดยพบผู้ติดเชื้อเป็นแพทย์ 1 คนและพยาบาล 2 คนที่โรงพยาบาลอำเภอบันนังสตา และมีบุคลากรที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการอีก 21 คน โรงพยาบาลจึงต้องงดให้บริการเป็นเวลา 7 วันเพื่อทำความสะอาดทั้งหมด และจะให้บริการเฉพาะห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วนเท่านั้น 


          นอกจากนี้ยังได้เตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม เพราะคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คน ในเร็วๆ นี้ 


เริ่มย้ายผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ เข้าหอพัก-โรงแรม


          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า มีการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการไปพักเฝ้าระวังโรคในหอพัก หรือโรงแรมที่มีการประสานงานไว้ โดยจะให้พักเป็นเวลา 14 วัน เมื่อหายดีแล้วก็ให้กลับบ้านได้ โดยในห้องพักต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เอง มีเครื่องวัดออกซิเจน ซึ่งจะบ่งบอกว่าปอดยังทำงานดีหรือไม่ อินเตอร์เน็ต ไวไฟดี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวิดีคอลกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยจะมีพยาบาลประจำ 1 คน ต่อผู้ป่วย 100 คน ส่วนแพทย์จะออกตรวจตามรอบ และสามารถติดตามตัวได้ทันที มีอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 


          เหตุที่ต้องย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไปอยู่ที่หอพักหรือโรงแรม ก็เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มีอาการกลางๆ และผู้ป่วยอาการหนัก โดยสถิติผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นวันละ 100 รายยังสามารถดูแลได้ แต่ขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จึงต้องเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน หรืออาจต้องจัดหาโรงแรม หรือสถานที่เพื่อรองรับคนอาการไม่มาก


ห้ามส่งออกไข่ไก่ 7 วันผู้ส่งออกรับได้


          กรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะให้งดการส่งออกไข่ไก่เป็นเวลา 7 วัน นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่าสามารถทำได้และเห็นด้วย แต่ขอให้มีการยกเว้นกรณีที่มีการรับคำสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า เพราะในข้อตกลงซื้อขายผู้ส่งออกจะรับมาล่วงหน้า 1 เดือนคือจนถึงเดือนเมษายน หากยกเลิกในทันทีอาจเป็นการผิดสัญญาคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีผู้ผลิตผู้เลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 3,000–4,000ราย เป็นผู้ส่งออกไม่ถึง 10 ราย มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2- 3 ของปริมาณไข่ไก่ทั้งหมด ไม่เกิน 20 ล้านฟองจากทั้งหมด 300-450 ล้านฟอง โดยในช่วงเดือนเมษายน หากปริมาณความต้องการบริโภคยังสูงขึ้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะลดปริมาณการส่งออกเพื่อขายภายในประเทศ


สศก. สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน 


          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้เพิ่มช่องทางการนำสินค้าเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคเกษตร


โดยจากผลผลิตการเกษตรในขณะนี้ สินค้าสำคัญอาทิ ข้าว สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มะพร้าว และอ้อยโรงงาน มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ ทั้งมีโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางในการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงโควิด-19 หากมีที่ดินทำกินอยู่แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำการเกษตรรูปแบบใด ก็สามารถที่จะติดต่อไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือเกษตรอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าฝึกอบรมได้ 


เตรียมเพิ่มคัดกรองแรงงานต่างด้าวกลับไทยหลังสงกรานต์


          พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่าในที่ประชุมศูนย์โควิด-19 ในวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้าไทยหลังเทศกาลสงกรานต์ ที่จะต้องมีการคัดกรองและตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย


นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการประเมินแนวโน้มจำนวนผู้ป่วย ถึงวันที่ 15 เมษายน หากภาคประชาชนมีความร่วมมือในการเว้นระยะห่างประมาณร้อยละ 80 ไทยจะมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,745 คน แต่หากมีความร่วมมือเพียงร้อยละ 50 จะมีผู้ติดป่วยสะสม 17,635 คน และถ้าไม่มีมาตรการป้องกันจะทำให้มีผู้ป่วยสะสมถึง 25,225 คน


หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +11.93 จุด


          การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (26 มี.ค.) ดัชนี SET Index ปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,091.96 จุด ปรับขึ้น 11.93 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10 มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 62,344 ล้านบาท 


โดยในการซื้อขายช่วงเช้าตลาดอยู่ในแนวลบ เนื่องจากความไม่มั่นใจด้านเศรษฐกิจหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง.คาดการณ์จีดีพีปีนี้ ติดลบร้อยละ 5.3 จากนั้นการเคลื่อนไหวก็กลับมาเป็นบวกโดยได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศหลังสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินงบประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 


จีนส่งความช่วยเหลือให้ 89 ประเทศทั่วโลกสู้วิกฤตโควิด-19


           สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน เปิดเผยว่า จีนได้ส่งมอบความช่วยเหลือไปยัง 89 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือรอบใหม่ ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางมนุษยธรรมฉุกเฉินที่เข้มข้นและกว้างขวางที่สุดนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือที่ได้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยแล้ว ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของจีนที่ถูกส่งไปสนับสนุนการทำงานในหลายประเทศอีกด้วย


ผู้ป่วยโควิดในอู่ฮั่นมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่แสดงอาการ 


          ทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หัวจงในเมืองอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในเซี่ยงไฮ้ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ ทำการศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อจำนวน 26,000 คนระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ แต่พบว่ายังมีผู้ป่วยราวร้อยละ 59 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและฟื้นตัวเองได้ จะไม่มีการบันทึกให้เป็นผู้ติดเชื้อในตัวเลขทางการของจีน โดยงานวิจัยนี้เรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนสูงถึง 125,000 คนซึ่งมากกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานกว่า 3 เท่า


รพ.นิวยอร์กขาดแคลนชุดกันโควิด พยาบาลต้องสวมถุงขยะแทน


          ปัญหาขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในสหรัฐฯ รุนแรงถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องดัดแปลงถุงขยะมาใช้แทนแล้ว โดยโลกออนไลน์ได้ส่งต่อภาพของพยาบาลจากโรงพยาบาล Mount Sinai West ในเมืองแมนฮัตตัน ที่สวมถุงขยะแทนชุดป้องกันการติดเชื้อ พร้อมข้อความที่ระบุว่าทั้งโรงพยาบาลไม่มีชุดกาวน์แล้ว หน้ากากอนามัยก็หมด ตอนนี้กำลังใช้หน้ากากอันเดิมซ้ำ และพยาบาลคิดชุดนี้ขึ้นมาในช่วงวิกฤตโควิด-19


          โดยยังมีรายงานกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เพราะการที่โรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 


เกาหลีใต้สั่งเนรเทศชาวต่างชาติไม่ยอมกักตัว 14 วัน


          ทางการเกาหลีใต้ได้เพิ่มบทลงโทษผู้ที่ไม่ยอมกักตัวอยู่ในที่พัก โดยไม่มีเหตุผลสมควร หากเป็นชาวต่างชาติจะถูกเนรเทศออกจากประเทศทันที หรือกรณีเป็นชาวเกาหลีใต้จะถูกแจ้งความให้ตำรวจลงโทษและไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้กักตัวเอง 14 วัน ทั้งจะถูกจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเงิน 10 ล้านวอน 


          กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เผยว่าในช่วงระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม มีผู้ฝ่าฝืนมาตรการกักตนเองในที่พักแล้ว 11 คน 


คนแอฟริกาใต้ติดเชื้อหนีกักกันโรคโดนข้อหาพยายามฆ่า


          ตำรวจแอฟริกาใต้ตั้งข้อหาชาย 2 คนฐานพยายามฆ่า เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่หนีการกักกันโรคออกมาทำงานและพบปะผู้คน ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง นายเบกี เซเล รัฐมนตรีกระทรวงตำรวจ ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เปิดเผยว่าในการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากประชาชนทำผิดกฎข้อบังคับ พวกเขาอาจถูกลงโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยขณะนี้มีชาย 2 คนถูกตั้งข้อหาแล้ว รายแรกเป็นเจ้าของร้านตัดผม วัย 52 ปี มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 มีนาคม และได้รับคำสั่งให้กักกันโรคอย่างน้อย 14 วัน แต่พบว่าเขายังออกมาทำงานที่ร้านตามปกติจึงถูกจับกุมและนำส่งเข้าโรงพยาบาล


  ส่วนอีกคน เป็นนักท่องเที่ยวชายที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ แต่ก็ไม่ยอมเก็บตัวอยู่ในโรงแรม ยังออกมาท่องเที่ยวในเมือง 


ทั้งนี้ ประธานาธิบดีซีริล รามาโฟซา แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประกาศปิดประเทศนาน 21 วันตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค.) หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัวในเวลาแค่ 8 วัน โดยถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจยืนยันแล้ว 709 คนมากที่สุดในทวีป


ตำรวจระบุว่า วิธีที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดก็คือจงอยู่บ้าน แต่เป็นเพราะพฤติกรรมดื้อรั้น ที่ทำให้ต้องปิดประเทศ


ไอโอซีพิจารณากำหนดวันแข่งขันโอลิมปิก 2020 รอบใหม่


          หลังจากที่ญี่ปุ่นและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 นายโธมัส บาค ประธานไอโอซีได้เสนอแนวคิดให้จัดการแข่งขันกีฬาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(มี.ค.- พ.ค.) ในปีหน้า พร้อมจัดตั้งคณะทำงานพิเศษชื่อ “Here We Go” ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมาธิการประสานงานของไอโอซี และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า


หมอเดือด โพสต์ไล่อนุทินหลังพูดถึงบุคลากรการแพทย์ป่วยโควิด-19


          กรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 แล้ว 9 คน ซึ่งต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าบุคลากรการแพทย์ต้องตื่นตัว ป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด


ผลปรากฎว่า มีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พากันแสดงความไม่พอใจ อย่างเฟซบุ๊ก Drama-addict ที่โพสต์ข้อความระบุว่า "บุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อ ไม่ใช่เพราะเขาไม่เฝ้าระวังตัวเอง เขามีความรู้ เขาเรียนมา แต่ปัญหาคือเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอ โว้ย!!"


          นอกจากนี้ ยังได้ส่งต่อข้อความของแพทย์ที่ระบุว่า คำกล่าวของนายอนุทินเป็นการบั่นทอนกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่ง และเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และส่งผลให้แฮชแท็ก #อนุทิน ขึ้นอันดับ 1 ในเทรนทวิตเตอร์


อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ได้ชี้แจงว่า ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของแพทย์อย่างเต็มที่ทั้งการขอการสนับสนุนหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 มาให้บุคลากรทางการแพทย์ ขอรับการสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยจาก โควิด-19 อีก 120,000 กรมธรรม์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยที่รัฐไม่ต้องเสียเงินงบประมาณ  ส่วนเรื่องแพทย์ที่ติดเชื้อจากการทำงานนั้น ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ หรือต่อว่า เพราะรู้ว่าทุกคนทำงานหนักและเสี่ยงชีวิตอยู่แล้ว แต่ที่ตำหนิคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปติดเชื้อมาจากการไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วติดเชื้อแต่ยังมาทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ต้องถูกกักตัว เสียกำลัง ขาดบุคลากรที่จะมาทำงานให้ประชาชนไปด้วย พร้อมเตือนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนว่า ในฐานะที่เป็นข้าราชการสาธารณสุข ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน เพราะมาตรการที่ออกไปให้ประชาชนปฏิบัตินั้น เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น ซึ่งประเด็นที่ต้องการสื่อสารมีเพียงเท่านี้ ไม่มีเจตนาที่จะตำหนิแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้ มีแต่ให้กำลังใจกันทุกวัน แต่หากการสื่อสารทำให้เข้าใจผิด ก็ขอชี้แจงให้ทราบตามนี้


..
ข่าวทั้งหมด