สธ. ยืนยันความแม่นยำของการตรวจเชื้อโควิด ตั้งเป้าตรวจกลุ่มเสี่ยง 2 หมื่นคนต่อวัน

26 มีนาคม 2563, 16:23น.


          การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้แม้ว่าจะใช้ผลที่ยึดจากห้องแล็บเดียว แต่ก็มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายว่า การตรวจหาเชื้อจากห้องแล็บด้วยวิธีตรวจจากสารพันธุกรรม แบบ RT PCR ใช้เวลาตรวจ 3 ชั่วโมง สามารถตรวจพบในผู้รับเชื้อระยะ 3-4 วันขึ้นไปที่มีอาการ  ส่วนการตรวจแบบชุดทดสอบรวดเร็ว จะเป็นการตรวจในผู้ที่รับเชื้อระยะมากกว่า 10 วัน ผลถึงออกมาค่อนข้างแม่นยำ แต่ในประเทศไทยจะใช้การตรวจในแบบแรกคือRT PCR 


          สำหรับห้องแล็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี 13 แห่ง ต่างจังหวัด 26 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง โดยอนาคตตั้งเป้าว่าจะเพิ่มศักยภาพเพื่อตรวจในกรุงเทพมหานครให้ได้ 10,000 คนต่อวัน และต่างจังหวัด 10,000 คนต่อวัน  


          นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังเร่งเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ หลังจากที่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คาดการณ์ว่า หากประชาชนยังไม่มีการป้องกันตนเองที่ดีพอ และไม่หยุดอยู่บ้านเพื่อควบคุมการระบาด ในช่วงปลายเดือนเมษายน จะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 300,000 คน หมายความว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงน้ำยาที่ใช้ในการตรวจไว้รองรับเพิ่มอีก 2 - 3 เท่า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 


...
ข่าวทั้งหมด