คลัง เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับเงินเยียวยา 28 มีนาคมนี้ 18.00 น. เป็นต้นไป

26 มีนาคม 2563, 16:09น.


          มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเองตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงว่า ผู้ลงทะเบียน ต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ ซึ่งไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเอง ตามมาตรา 39 มาตรา 40  (ยกเว้นมาตรา 33 เพราะอยู่ในการดูแลของประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว) และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่หากเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปแต่ยังประกอบอาชีพ สามารถลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ หรือ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม เริ่มเวลา 18.00 น. ตลอด 24 ชม. โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องแจ้งข้อมูล 4 ขั้นตอน 


-ข้อมูลส่วนบุคคล ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดได้ 


-ข้อมูลการประกอบอาชีพ โดยต้องยืนยันว่าได้รับผลกระทบด้านใด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจถูกปิด เช่น ร้านอาหาร, พนักงานลูกจ้าง เช่น ร้านทำผมถูกปิด โรงงานถูกปิด อยู่ในกลุ่มพักงานหรือเลิกจ้าง ถูกลดเวลาทำงาน ค่าจ้างลดลง และอื่นๆ ส่วนกรณีประกอบอาชีพอิสระ ขับรถแท็กซี่ต้องระบุเลขที่ใบอนุญาตขับขี่


-ข้อมูลนายจ้าง กรณีมีนายจ้าง กรอกชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ


-ข้อมูลการรับเงินมี 2 ช่องทาง สามารถรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ทุกธนาคาร หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน โดยกรณีผูกพร้อมเพย์กับเบอร์สามารถเข้าไปแก้ไขเป็นแปลงข้อมูลได้ที่ตู้เอทีเอ็มหรือธนาคารสังกัด 


          เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้รับเงินไม่เกิน 7 วัน หลังลงทะเบียน พร้อมย้ำว่าไม่ได้จำกัดที่ 3 ล้านคนแรก เพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ ทุกคนที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ลงเบียนได้ทั้งหมด หากมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะดูจำนวนที่เกินมาและของบประมาณเพิ่มเติม
          ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่า การลงทะเบียนไม่มีกำหนดเวลาปิดทำการ เหมือนมาตรการชิม ช้อป ใช้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมกันในวันแรก ขณะเดียวกัน มาตรการไม่แยกว่าบุคคลใดมีบัตรสวัสดิการรัฐ หรือไม่มี เพราะบางคนก็เป็นลูกจ้างรายวันที่ได้รับผลกระทบ 


          ส่วนกระบวนการตรวจสอบจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ เช่น สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ขอย้ำว่าให้ทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ เพราะสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการแออัดที่ธนาคาร


          นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะจัดตั้งศูนย์ เครือข่ายรับเรื่อง กรณีผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อสงสัย โดยจัดให้กรมบัญชีกลางร่วมกับธนาคารของทั้ง 3 แห่ง ไปดำเนินการว่าจะเป็นรูปแบบใด


....
ข่าวทั้งหมด