พาณิชย์ เตรียมออกประกาศงดส่งออกไข่ไก่แก้ปัญหาขาดแคลนในประเทศ

26 มีนาคม 2563, 14:33น.


          จากปัญหาสินค้าหลายชนิดขาดตลาด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น และจากมาตรการของภาครัฐ ทำให้ประชาชนมีความกังวล จึงมีการกักตุนสินค้าประจำวันโดยเฉพาะไข่ไก่ ทำให้ 2 วันที่ผ่านมา ไข่ไก่มีราคาแพง และขาดตลาดบางช่วง กระทรวงพาณิชย์จึงเข้าไปดูแลควบคุมไม่ให้มีการขายเกินราคา และออกประกาศห้ามส่งออกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะมีการพิจารณามาตรการต่อไป นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานงานไปยังกรมปศุสัตว์ว่าไม่ให้ออกใบอนุญาตในการส่งออกเพื่อให้การแก้ไขอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ


          สำหรับผู้ค้าที่จำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่สูงเกินควร จะมีการดำเนินคดีในข้อหาค้ากำไรเกินควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในวันนี้มีการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่จำหน่ายไข่ไก่เกินราคาแล้ว ที่ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก


          นอกจากนี้ จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ขายสินค้าบริโภคเกินราคาทุกราย รวมถึงสินค้าอื่น เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หากพบว่ามีการขายเกินราคาก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกัน ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569 รวมถึงสายตรวจกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ


...
ข่าวทั้งหมด