เลขาธิการสภาฯ ย้ำ ให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน ใครฝ่าฝืนผิดวินัยร้ายแรง เตรียมที่พักรับเคอร์ฟิว

24 มีนาคม 2563, 16:56น.


         การมอบนโยบายให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำงานที่บ้านในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้าราชการของสำนักเลขาธิการสภาฯ มีทั้งหมด 2,200 คน เบื้องต้นในสัปดาห์แรกจะให้ทำงานที่บ้านร้อยละ 50  และสัปดาห์ต่อมาจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60 โดยจะเริ่มมาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-24 เม.ย. 2563 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นต้องมาทำงานที่สภาฯ ให้ทำงานที่บ้าน โดยให้มีการลงชื่อเข้าทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น ในแต่ละวัน ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.และลงชื่อออกจากการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น ในเวลา 16.30 น. ส่วนใครจะออกนอกบ้านต้องมีการแจ้งข้อมูล ผ่านแอปพลิเคชั่นด้วย          หากใครไม่ปฏิบัติตาม แอบหนีไปข้างนอก โดยไม่แจ้งให้ทราบถือว่ามีความผิดทางวินัย  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ย้ำว่า การทำงานที่บ้านจะต้องมีประสิทธิผลเหมือนกับการทำงานที่สภาฯ โดยการทำงานที่บ้านจะถูกนำมาวัดผลในการทำงานของแต่ละคน เพื่อให้มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งด้วย          นอกจากนั้นทางสำนักเลขาธิการสภาฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมสถานที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พักอาศัยอยู่ในสภาฯ หากมีการประกาศเคอร์ฟิว แล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ทัน

ข่าวทั้งหมด