ไอโอซี จะพิจารณาอาจเลื่อนแข่งขันโอลิมปิก 2020 แต่ไม่มีแนวคิดให้ญี่ปุ่น ยกเลิกการแข่งขัน

23 มีนาคม 2563, 09:21น.          คณะกรรมการบริหารของคณะกรรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ เปิดเผยว่าไอโอซีจะเริ่มหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่น รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวและรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว 2020 หลังโรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก ไอโอซี คาดว่า จะได้ข้อสรุปใน 4 สัปดาห์ข้างหน้าส่วนแนวทางที่ไอโอซีจะพิจารณา มี 2 แนวทาง-แนวทางแรก คือ การเลื่อนกำหนดการแข่งขันจากเดิมตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ออกไป แต่ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม  -แนวทางที่ 2 คือ การจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมคือวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ แต่ปรับแผนงานต่างๆ ปลอดภัยมากขึ้น          สำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีการหารือในรายละเอียดต่างๆต่อไป เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง          คณะกรรมการไอโอซี เห็นว่า การยกเลิกจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว 2020 ไม่เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้หารือในประเด็นนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์เรื่องโรคโควิด-19 ในญี่ปุ่น ขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยลำดับ แม้ว่าในภาพรวม จะมีผู้ป่วยและผู้ติดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในประเทศอื่นๆทั่วโลก ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสมโควิด-19 จำนวน 1,086 คน เสียชีวิต 40 ราย มีผู้หายป่วย 235 คน
 

ข่าวทั้งหมด