การผลิตน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ของกปน.มีเพียงพอส่งให้ปชช.ในฝั่งธนฯและบางส่วนของจ.นนทบุรี

15 มกราคม 2563, 18:06น.          น้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาส่วนมากนำมาจากเขื่อนและแหล่งเก็บน้ำต่างๆ เมื่อน้ำจากแหล่งเก็บน้ำเหลือน้อยก็ส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาที่จะเจอปัญหาหลายอย่าง ทั้งกำลังการผลิตที่ลดลงและปัญหาน้ำเค็มที่จะมาแทนที่น้ำในแหล่งเก็บน้ำ ส่งผลให้น้ำประปาที่เอามาผลิตอาจเค็มไปด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง เป็นห่วงเรื่องนี้จึงลงพื้นที่มาดูกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ กปน.

        กระบวนการผลิตน้ำประปานำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาผลิต ขั้นตอนการผลิตก็เหมือนกับโรงงานผลิตน้ำประปาทั่วไป เจ้าหน้าที่ได้ต่อท่อสูบน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลอง เมื่อน้ำเข้ามาก็จะนำไปพักไว้ที่โรงสูบน้ำดิบ ก่อนจ่ายต่อไปที่บ่อตกตะกอนที่มีอยู่ 8 บ่อ  จากนั้นน้ำจะไหลเข้าบ่อกรองที่มีอยู่ 44 บ่อ เพื่อเอาของเสียออก และไปสู่บ่อเก็บน้ำใสเพื่อเติมคลอรีนแล้วน้ำจึงส่งไปให้ประชาชนอุปโภค-บริโภค ขั้นตอนทั้งหมดระบบจะทำแบบอัตโนมัติ มีเพียงเจ้าหน้าที่คุมอยู่ห่างๆ ทุกวันนี้ก็มีน้ำไหลเข้ามาที่โรงงานมากกว่ากำลังการผลิตที่ผลิตได้ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

          นายนิพนธ์ บอกว่า พื้นที่นี้ไม่มีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามา ส่วน 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนฝั่งธนบุรีและบางส่วนของจังหวัดนนทบุรีที่น้ำจ่ายไป ทั้งยังเอาไปช่วยฝั่งตะวันออกที่น้ำไม่พอด้วย และมีแผนว่าปี 2567 จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้โรงงานผลิตน้ำแห่งนี้ผลิตน้ำประปาได้วันละ 2,400,000 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอีกรอบเพื่อรองรับการใช้น้ำให้มากขึ้น โดยน้ำที่ผลิตบางส่วนก็จะเอาไปช่วยฝั่งตะวันออกด้วย

         ส่วนหน้าแล้งนี้ต้องจัดการน้ำให้ดี คงไม่สามารถปล่อยน้ำได้ตามความต้องการ แต่ยังยืนยันกับประชาชนว่าพื้นที่การประปานครหลวงน้ำประปาจะมีพอใช้แน่นอน เพียงแต่ภาคตะวันออกของกรุงเทพฯและปริมณฑลตอนนี้อาจมีปัญหาน้ำกร่อยที่หากพบก็จะหยุดสูบน้ำเข้าโรงงานผลิตทันที และได้จัดเครื่องกรองน้ำ 10 เครื่อง เตรียมบ่อบาดาลไว้ 4 บ่อ เพื่อรับเหตุฉุกเฉินแล้ว พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด        จากนั้นนายนิพนธ์ ได้ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำประปาที่จะส่งต่อไปที่การประปาย่อย 18 สาขาในพื้นที่ เพื่อรองรับพื้นที่ที่อาจเสี่ยงขาดแคลนน้ำ พบว่า ค่าความเค็มของน้ำอยู่แค่ 200 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งห่างจากค่ามาตรฐานความเค็มที่อยู่ที่ 2,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นการให้ความมั่นใจกับประชาชนในการบริโภคน้ำประปา 
 

ข่าวทั้งหมด